bootstrap html templates

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM DEL CELLER COOPERATIU D’ARTÉS, amb el títol “COMPARTIUM” 2019.

El celler cooperatiu d’Artés Artium, mitjançant la xarxa Instagram, aplicació mòbil gratuïta que permet als usuaris fer fotos, aplicar uns filtres i compartir-les, posa en marxa el concurs fotogràfic “COMPARTIUM”. 

Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies de productes elaborats al nostre celler amb l’etiqueta #compartium i @cavesartium a la xarxa Instagram. 

De les fotografies rebudes, mitjançant un jurat físic, s’escolliran les imatges guanyadores en funció de les categories.


1.-Objecte: El concurs fotogràfic “COMPARTIUM” consisteix en la publicació de fotografies relacionades amb els productes del celler (vins, caves, vermuts,…) amb l’etiqueta #compartium i @cavesartium, i a través de la xarxa Instagram. 

De totes les fotografies etiquetades i publicades a la xarxa Instagram amb el hastag #compartium i @cavesartium, un jurat triarà les imatges guanyadores tenint en compte les 2 categories del concurs:

-Fotografia més original 

-Fotografia amb més “likes” 

Les fotografies hauran de destacar fotogràficament amb productes del celler. 


2.-Durada del concurs: El concurs s’iniciarà amb la publicació d’aquestes bases i finalitzarà el dia 31 de Maig de 2019 a les 00:00h. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs. 


3.-Forma de participació: Per participar en el concurs, s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els participants hauran de: 

-Realitzar una fotografia sobre algún producte del celler.  

-Posar un títol a la fotografia.

-Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #compartium i @cavesartium, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.

-Preferiblement, fer un comentari sobre la foto, situació o inspiració sobre el producte.

-Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. El fet d’etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #compartium i @cavesartium implica el reconeixement, per part de l’autor, que la fotografia conté imatge de producte o productes elaborats al celler cooperatiu d’Artés.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. Un mateix compte o persona pot participar en més d’una categoria del concurs. Una mateixa fotografia no podrà participar en més d’una categoria del concurs. Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases, que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació. L’organització es reserva el dret d’utilització de totes les imatges presentades al concurs. 


4.-Característiques de les fotografies: L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:  

-Inclou un o varis productes que pertanyin al celler cooperatiu d’Artés. 

-Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

-No té cap contingut negatiu, violent, ofensiu, incendiari o difamatori envers al celler.

-Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer. El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge del celler, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 


5.-Premis: Hi ha 2 premis, un per a cada categoria. Totes les categories del concurs tenen el mateix premi que consisteix en un “Pack Duo” per a 2 persones a l’Espai Artium + visita al celler. Aquest premi es podrà recollir a partir de la data de publicació de les persones guanyadores al perfil de @cavesartium. 


6.-Condicions de participació:  

Persones físiques: Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 18 anys o més. Les persones que estiguin implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs, podran participar sense optar a premi. Aquesta norma afecta, entre altres, els empleats del celler cooperatiu d’Artés.

Contingut de l’obra presentada: Els participants assumeixen la responsabilitat del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades. L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases: La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.


7.-Comitè organitzador i jurat: El comitè organitzador està format per 3 membres designats per l’Espai Artium. El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. El jurat està format per 3 membres designats per l’Espai Artium 


8.-Selecció de propostes guanyadores: 

Selecció- El comitè organitzador seleccionarà de totes les imatges que compleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia d’inici i el dia de finalització del concurs, la imatge guanyadora. El comitè organitzador seleccionarà les fotografies per a cada categoria del concurs. La selecció de les imatges guanyadores es farà seguint els criteris de cada categoria:

-Fotografia més original: originalitat, singularitat, creativitat i innovació.

-Fotografia amb més “likes”: criteri objectiu, la fotografia que sumi més “m’agrada.

A partir del dia 31 de Maig de 2019, l’organització es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant el seu perfil d’Instagram, @cavesartium, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes. Es donaràn instruccions als comptes guanyadors per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon, l’adreça postal i un correu electrònic. El celler cooperatiu d’Artés es reserva el dret d’excloure les fotografies guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada. Les persones guanyadores es publicaran al perfil d’Instagram @cavesartium .

Protecció de dades: El celler cooperatiu d’Artés respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.